शिर्सक – गोकुल बास्कोटा #गोबा => मुख्य जिम्मेवार

नोट : गोबा = गोकुल बास्कोटा = छाडा मु* (मिलाएर बुझ्ने प्रयास गर्नु होला, धन्यबाद ) गोबा हरु को देश

Read more